Beste patiënten, vanaf maandag 24 oktober 2022 verhuizen wij naar onze nieuwe locatie in Lennik op de Joseph Van Den Bosschestraat 53.
We zijn nog steeds te bereiken via mail of telefonisch op de nummers 02 45 45 435 of 0478 51 19 94.
Team Kine Pajot: Thijs, Lore en Lotte

Specialisaties

Kinesitherapie

Het woord kinesitherapie heeft zijn oorsprong in het Oud-Grieks en bevat de woorden ‘kinèsis’ (beweging) en ‘therapeia’ (zorg), wat wil zeggen dat de letterlijke vertaling van kinesitherapie bewegingstherapie zou zijn. Het is een specifiek beroep met een breed profiel.

De kinesitherapeut richt zich vooral op het menselijk bewegen in een context van gezond functioneren waarbij er gemikt wordt op een verbetering van bewegings- en houdingsproblemen. Een wetenschappelijk kader ondersteunt de kinesitherapeut hierin.

Manuele therapie

Manuele therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie. Hierbij gaat men dieper kijken naar de analyse van de klachten om tot een verdere behandeling te komen. Manuele therapie is voor mensen met problemen in het bewegingsapparaat voornamelijk wervelkolom en de gewrichten in het lichaam.

Revalidatie

Revalidatie is een proces dat zich richt op het verbeteren van het functioneren, zowel op motorisch als op neuropsychologisch vlak. Via manuele en oefentherapie kan de kinesitherapeut een invloed hebben op het herstel van de patiënt.

Hydrotherapie

Hydrotherapie is een vorm van fysiotherapie/oefentherapie die in het water wordt uitgevoerd.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gewichtsloosheid van het menselijk lichaam in het water, door de opwaartse druk van het water zullen veel van deze oefeningen gemakkelijker uitgevoerd kunnen worden, en anderzijds verkrijgt men juist extra weerstand door het water om evenwicht, uithouding en posturale controle de verkrijgen. Bovendien kunnen de spieren getraind worden zonder de gewrichten te belasten.

Sportkinesitherapie

Sportkinesitherapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie waarbij men naast een analyse van de klachten ook een analyse van de sporter en diens sporttak zal gebruiken om zo correct mogelijke behandeldoelstellingen op te stellen. Hierbij gaat men uit van de hulpvraag van de patiënt en maakt men gebruik van manuele en oefentherapie om de sporter op het hoogst mogelijke niveau terug te krijgen

Osteopathie

Osteopathie is een manuele onderzoeks- en behandelmethodevan het bewegingsapparaat, van organen en weefsels in het lichaam. De osteopaat onderzoekt en behandelt manueel de bewegingsmogelijkheid van al deze systemen en zoekt naar bewegingsbeperkingen die een verband kunnen hebben met de klacht van de patiënt. Osteopaten maken gebruik van een uitgebreide praktische kennis over anatomie, fysiologie, neurologie en pathologie.